Single Blog Title

This is a single blog caption

NIEUWS – gemeentelijke subsidie voor broedplaatsen in Paradox

Afgelopen week is het bericht gekomen dat Paradox van de Gemeente Tilburg een bijdrage van € 290.000 heeft gekregen voor het opzetten van een aantal “broedplaatsen”. Dat zijn oefenruimtes bestemd voor professionele musici die daar in alle rust gedurende langere tijd aan een voorstelling, productie of show kunnen werken.

Deze gebruikers zijn dan voor een bepaalde periode ” musicians in residence” en maken dan gebruik van alle faciliteiten en knowhow die Paradox hen kan bieden. Er zullen een aantal muziekateliers gebouwd worden en tevens kantoorruimte voor productionele taken en creatieve industrie. Dat alles bij elkaar moet een stimulans geven aan talentontwikkeling van de talentvolle musici van de stad Tilburg. Hiermee bewijst Tilburg weer dat het een stad van “makers” is!

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply