ANBI gegevens

ANBI gegevens

Statutaire Naam
Stichting Bevordering Muziekimprovisatie

RSIN of fiscaal nummer
68.87.272

KvK nummer
18028212

Adres
Telegraafstraat 27
5038 BM Tilburg

Telefoon
013-5432266

Doelstelling
De Stichting Bevordering Muziekimprovisatie (SBM) heeft als doelstelling het bevorderen van de muziekimprovisatie in de ruimste zin des woords. De SBM is sinds 1985 eigenaar en beheerder van het podium Paradox, gelegen aan de Telegraafstraat 62 in Tilburg. Het belangrijkste deel van de activiteiten van de SBM vinden dan ook in Paradox plaats.

Bij de programmering van activiteiten in Paradox, wordt een transparante indeling in een drietal productsoorten gehanteerd:
– Culturele functie:
o Concerten en andere podiumactiviteiten
– Maatschappelijke functie:
o Faciliterende Activiteiten: verhuur aan culturele en maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen t.b.v. repetities, optredens en presentaties
o Educatieve Activiteiten: examens, educatieve sessies, schoolconcerten, etc

Hoofdlijnen beleidsplan
Paradox heeft zich in de laatste 30 jaar ontwikkeld tot een nationaal en internationaal toonaangevend podium voor Jazz en Improvisatiemuziek. Een podium dat zich onderscheidt en voor de uitstraling van de stad Tilburg gezichtsbepalend is. Zij wil die positie in de komende jaren verder uitbouwen en versterken. Datzelfde geldt voor de nauwe band met het muziekonderwijs, die Paradox vanaf haar oprichting heeft. Daarbij speelt de samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) een grote rol en krijgt op vele vlakken en bij verschillende studierichtingen vorm.

Van oudsher heeft Paradox een intensief contact met instellingen, makers en publiek uit de stad. In de programmering zijn talrijke initiatieven opgenomen die in de stad zijn ontstaan. Paradox is daarnaast actief in het gebruik van de stad als podium met de organisatie van concerten op locatie en wil dit in de komende jaren nog verder uitbreiden. Niet voor niets wordt zij veelvuldig benaderd voor advies in de programmering door andere instellingen, festivals, podia en zalen.

Een belangrijke rol die de stichting vanaf haar oprichting vervult, is die van werkplaats voor getalenteerde musici en productiehuis voor muziek. Het is essentieel om de jonge musicus gedurende de gehele weg naar een professionele carrière te ondersteunen. Paradox fungeert hierbij als presentatieplek, laboratorium, producent, begeleider en als de plek om een netwerk op te bouwen. In deze functie wil Paradox in de toekomst haar ambities verder uitbouwen.

Op die manier wordt een ideale voedingsbodem gelegd voor het ontwikkelen van talent. Dit heeft als grote voordeel, dat de toptalenten en gevestigde excellente namen sterk met Tilburg verbonden blijven. Zij treden nog dikwijls op in Paradox, maar verkondigen ook op andere plekken, nationaal en internationaal, de importantie en relevantie van Tilburg als broeinest van Jazz en Improvisatiemuziek.
Bestuurssamenstelling
De Stichting kent een bestuur, die bestaat de volgende natuurlijke personen:
Herman Rikhof (voorzitter)
Joris Bedaux (penningmeester)
Ineke Sagasser (secretaris)
Jan Hein van Ras
Marieke Prins
Koen Graat

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.
Voor het beloningsbeleid van het personeel wordt de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals als referentie gebruikt.

Actueel verslag activiteiten
ANBI verslag uitgeoefende activiteiten

Balans en staat van baten en lasten
ANBI balans en staat met toelichting