Artistiek beleid

De Stichting, artistiek beleid

Uitgangspunten van de Stg. Bevordering Muziekimprovisatie (SBM), eigenaar en beheerder van podium Paradox.

1.1 – Inleiding:

De Stichting Bevordering Muziekimprovisatie (SBM) heeft in haar statuten als doelstelling staan het bevorderen van de muziekimprovisatie in de ruimste zin des woords. De SBM is sinds 1985 eigenaar en beheerder van het podium Paradox, gelegen aan de Telegraafstraat 62 in Tilburg. Het belangrijkste deel van de activiteiten van de SBM vinden dan ook in Paradox plaats. We leven echter niet op een eiland. Levende cultuur komt immers juist tot bloei als je anderen die in de culturele sector actief zijn, uitdaagt en stimuleert. De SBM wil dan ook samenwerken met andere culturele instellingen in Tilburg en daarbuiten, zoals de Popcentrum 013, Theater De Nwe Vorst, Theaters Tilburg, BKKC, Muzieklab Brabant, Factorium en het Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Conservatorium & Rockacademie).

Dit betekent dat activiteiten van de SBM ook buiten het podium Paradox kunnen en zullen plaatsvinden. De prioriteit ligt echter bij het podium Paradox. Paradox heeft zich in de afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkeld tot een vooraanstaand podium in Nederland op het terrein van de jazz en geïmproviseerde muziek.