Bestuur en medewerkers

Het beleid van Paradox wordt vastgesteld door het bestuur en staff van de SBM/Paradox.

In het bestuur hebben de volgende personen zitting:
Herman Rikhof, voorzitter
Joris Bedaux, penningmeester
Jan Hein van Ras
Marieke Prins
Koen Graat
Ineke Sagasser

De dagelijkse staff van Paradox bestaat uit de volgende personen:
Paul Guldemond, directeur
Bartho van Straaten, hoofdprogrammeur
Luud Bastiaens, hoofd techniek & inkoop bar
Anne Parlevliet, administratie

Andere medewerkers zijn:
Jip van Kaam, Jan Jansen & Said ben Mohand, avondbeheer
Sabina Vissers, publiciteit