Financiële steun Paradox

Paradox is opgenomen in het Kunstenplan van de Gemeente Tilburg, Verder wordt Paradox gesteund door het Fonds Podiumkunsten en BKKC. Paradox ontvangt regelmatig steun voor speciale projecten en festivals als Stranger than Paranoia en Jiddisch Festival Tilburg. Het Prins Bernard Fonds, Tivoli Fonds en Rabobank hebben bijdragen gegeven voor de verbetering van geluidsapparatuur en instrumentarium van Paradox.

Wordt ook donateur van Paradox!
Paradox heeft recentelijk de status van “ANBI-Stichting” gekregen. Dit houdt in, dat het voor bedrijven, stichtingen, verenigingen en particulieren erg aantrekkelijk wordt een schenking te doen. Op grond van de nieuwe Geefwet zijn schenkingen aan culturele instellingen namelijk fiscaal aanzienlijk gunstiger geworden.