Hoofdactiviteiten

Hoofdactiviteiten

De drie hoofdactiviteiten van de SBM voor de komende jaren zijn:

Het organiseren van concertmatige activiteiten: Paradox als concertpodium; Paradox in een presenterende rol.

Het opzetten van eigen produkties: Paradox als produktie-centrum/ werkplaats;

Paradox in een cre