Hoofdactiviteiten

Hoofdactiviteiten

De vier hoofdactiviteiten van de SBM voor de komende jaren zijn:

Het organiseren van concertmatige activiteiten: Paradox als concertpodium; Paradox in een presenterende rol.

Het opzetten van eigen producties: Paradox als productiecentrum

Talentontwikkeling, faciliteren & adviseren van talenten: Paradox als broedplaats

Samenwerken met diverse culturele partners om zichtbaarheid te vergroten: Paradox als grote culturele speler