Hoofddoelstellingen

Paradox moet nadrukkelijker een podium worden waar Tilburgse/Brabantse musici zich thuis voelen en in staat worden gesteld concerten en projecten op te zetten en uit te voeren. (Paradox als concert-podium en produktie-centrum). Paradox neemt hiermee binnen de actuele muziek in Nederland een unieke plaats in.

Paradox wil zich nadrukkelijker profileren als kleinschalig podium voor
vernieuwende en actuele muziek. Paradox onderscheidt zich hiermee van andere podia in Tilburg. Naast jazz en improvisatiemuziek wil Paradox ook een podium zijn voor andere muzieksoorten zoals wereldmuziek, vernieuwende popmuziek en hedendaags gecomponeerde muziek. Ook de raakvlakken met andere disciplines zoals theater, dans, film, video wil Paradox nadrukkelijk opzoeken en presenteren. Eigenlijk bestaan er voor Paradox geen (muzikale) grenzen. Om dit ook naar buiten toe te profileren krijgt het podium Paradox de subtitel “Paradox, podium voor kleinschalige actuele muziek”.

Paradox wil de faciliteiten richting musici en andere organisaties en instellingen verder uitbreiden. Het podium Paradox neemt hier een belangrijke plaats in. Paradox wil echter ook nadrukkelijker de aanwezige kennis, middelen en personeel inzetten ten behoeve van de musici en andere organisaties. Paradox als facilitair centrum.