Productiecentrum en werkplaats

Medeverantwoordelijkheid te nemen in de Multidisciplinaire Werkplaats L’Avventura. Samen met theater De NWE Vorst vormt Paradox de tweekoppige artistieke leiding van deze nieuwe werkplaats,

het opzetten van eigen produkties rondom bepaalde musici, thema’s of componisten, overleg te voeren met andere podia en organisaties in Tilburg, Brabant, Nederland en Europa over het opzetten en verkopen van produkties,

Het aanbieden/verkopen van eigen produkties aan andere podia,

Het aantrekken van componisten/ensemble-leiders voor kortere of langere perioden.

Het organiseren van clinics,

Het verstrekken van compositie-opdrachten en het samenbrengen van componisten en uitvoerenden,

Het organiseren van cursussen/lezingen,

Het verzorgen van subsidie-aanvragen voor musici die produkties in Paradox willen opzetten,

Het aanbieden van personele/organisatorische/administratieve ondersteuning aan musici en groepen die met interessante produkties komen,

Het aanbieden van repetitie-ruimte aan musici en groepen die met interessante produkties komen,

Het organiseren van workshops en workshoppresentaties,

Het organiseren van sessies specifiek gericht op nieuwe Tilburgse musici,

Verschillende disciplines (zoals muziek, dans, film, video, theater) met elkaar te confronteren.